Jakie kursy organizuje firma?

Organizujemy kursy semestralne i roczne. Roczne rozpoczynają się w październiku i trwają 26 tygodni, natomiast semestralne trwają jeden semestr 13 tygodni. Druga edycja rozpoczyna się w lutym/marcu, po feriach zimowych.

Tematyka kursów:
Robotyka, programowanie, eksperymenty chemiczno-fizyczne