Jak można płacić za kursy?

Płatność można uiścić gotówką w siedzibie firmy lub przelewem na konto podane mailowo.

Opłaty pobierane są:

–  z góry – opłata za cały rok kursu uiszczana w październiku jest korzystniejsza cenowo – rabat

w ratach co 2 mce – opłata za kurs semestralny – 2 raty, opłata za kurs roczny – 4 raty.