Co zawiera opłata za urodziny?

W opłacie zawarte jest: udostępnienie sali, opieka instruktorów i przeprowadzenie animacji z użyciem wszystkich wymaganych pomocy, odczynników, klocków w zależności od wybranego scenariusza, zaproszenia urodzinowe.
Poczęstunek, zastawę papierową, tort organizator urodzin zapewnia we własnym zakresie.